(aktualizované 10.03.2020)

Predávajúci

Predávajúci je prevádzkovateľ internetového obchodu, spoločnosť: EMBRA s.r.o., Prakovce 325, 05562. IČO: 47453311,  IČ DPH: SK2023871091 (ďalej len "Predávajúci")

Kupujúci

Koncový spotrebiteľ - právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktoré nie sú upravené týmito obchodnými podmienkami, ani individuálnou zmluvou sa riadia zákonom č. 40/1964 Z.z. (Občiansky zákonník) a súvisiacimi predpismi . Podnikateľský subjekt - právne vzťahy Predávajúceho s týmto Kupujúcim, ktoré nie sú upravené týmito Obchodnými podmienkami, ani individuálnou zmluvou sa riadi zákonom č. 513/1991 Z.z. (Obchodný zákonník) a súvisiacimi predpismi. Podnikateľským subjektom sa rozumie každá právnická osoba a fyzická osoba, ktorá pri svojom nákupe uvádza na daňovom doklade IČO, DIČ alebo názov organizácie.

Cena tovaru

Všetky ceny na e-shope www.motowear.sk sú uvedené s DPH.

Pri nákupe tovaru nad 150,- Eur poskytujeme 5% zľavu, pri nákupe tovaru nad 300,- Eur 10 % zľavu. Podmienkou získania zľavy je objednanie minimálne dvoch produktov, pričom cena lacnejšieho produktu musí byť minimálne v hodnote 30,- Eur.  Zľava sa nevzťahuje na tovar, ktorý je v AKCII, vo VÝPREDAJI, alebo je na tovare ZNÍŽENÁ CENA. V tejto kategórii platí akcia na tovar do vypredania zásob a to len na vybrané modely a veľkosti.

Cena tovaru v internetovom obchode je vždy aktuálna a platná. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu ceny bez predchadzajúceho upozornenia Kupujúceho. Zmena ceny tovaru v internetovom obchode nemá vplyv na celkovú hodnotu už prijatej objednávky Kupujúceho. V prípade, že dôjde k zníženiu tovaru objednaného Kupujúcim, má Kupujúci právo na zníženie ceny tovaru už v prijatej a nevybavenej objednávke a to na základe telefonickej alebo e-mailovej žiadosti Kupujúceho.

Prostriedky komunikácie

Pre účely vzájomnej komunikácie Kupujúceho a Predávajúceho slúži predovšetkým telefón a e-mail. Náklady spojené s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku hradí Kupujúci alebo Predávajúci podľa charakteru použitého komunikačného prostriedku, platných podmienok a sadzobníka poskytovateľa komunikačného prostriedku.

Objednávky tovaru

Kupujúci môže objednávať tovar zo sortimentu Predávajúceho osobne, telefonicky, e-mailom alebo prostredníctvom internetového obchodu.

Prijatá objednávka sa stáva pre obe strany záväznou momentom telefonického, alebo e-mailového potvrdenia zo strany Predávajúceho. K tomuto potvrdeniu využije Predávajúci kontaktné údaje zadané Kupujúcim pri objednaní tovaru.
V prípade, že Kupujúci urobí objednávku a nie je dohodnuté s Predávajúcim inak, platí pre Kupujúceho vždy aktuálna cena uvedená v internetovom katalógu.

Objednávka sa považuje za vybavenú momentom prevzatia tovaru Kupujúceho na mieste k tomu určenému alebo prostredníctvom 3. osoby (prepravca).

Kupujúci môže objednávku upraviť, či stornovať kedykoľvek do 12 hodín od uskutočnenia objednávky a to telefonicky, alebo písomne.

Predávajúci má právo objednávku stornovať kedykoľvek až do momentu jej vybavenia, ak nie je možné objednaný tovar zabezpečiť. V takomto prípade ponúkne Kupujúcemu náhradný tovar, respektívne iné riešenie, ak s tým Kupujúci súhlasí.

Dodacie lehoty

Obvyklá dodacia lehota, vrátane doručenia je od 2 do 10 pracovných dní od objednania tovaru zákazníkom. Presnú dodaciu lehotu, pokiaľ je tovar na sklade, alebo predpokladanú dodaciu lehotu, pokiaľ tovar nie je na sklade, sa Kupujúci dozvie telefonicky, alebo e-mailom od Predávajúceho do 24 hodín od potvrdenia objednávky.

Dodanie tovaru

 1. OSOBNÝ ODBER ( po dohode )
 2. KURIÉROM NA DOBIERKU, ALEBO BEZ DOBIERKY PREPRAVNOU SPOLOČNOSŤOU DPD (nasledujúci pracovný deň od odoslania tovaru)
 3. I. TRIEDOU NA DOBIERKU, ALEBO BEZ DOBIERKY SLOVENSKOU POŠTOU  (1-2 pracovné dni od odoslania tovaru)

Aktuálne možnosti dodania tovaru sú zverejnené v internetovom obchode Predávajúceho.

Ak objednáva zákazník tovar cez internet s následným osobným odberom, potvrdzuje Predávajúci iba to, že tovar je, alebo bude v dohodnutom termíne pre Kupujúceho rezervovaný. Kupujúci si môže tovar vyzdvihnúť na vopred dohodnutom mieste.

V prípade osobného odberu tovaru sa kúpna zmluva považuje za uzavretú až po zaplatení celkovej sumy a prevzatím tovaru Kupujúcim, týmto okamžikom tiež prechádzajú kompletné vlastnícke práva k tovaru na Kupujúceho.

Záručný list, potvrdenie o zaplatení a pokladničný blok sú doručené vždy s tovarom.

Platobné podmienky

Kupujúcemu je dodaný daňový doklad spĺňajúci všetky náležitosti dané zákonom. Platba sa realizuje pri prevzatí tovaru na dobierku na pošte, alebo na dobierku kurierovi DPD. Pri platbe kartou, alebo pri platbe prevodom na účet, kupujúci už za tovar pri prebratí neplatí.

Tovar zostáva majetkom Predávajúceho až do doby zaplatenia celej ceny tovaru.

Možnosti platby:

 • platba vopred prevodom na účet SLSP, a.s.
  IBAN: SK7609000000005050047264,
  BIC: GIBASKBX (pri osobnom odbere)
 • dobierkou (na pošte, alebo kuriérovi pri prevzatí balíka)
 • platba kartou

(pri nákupe tovaru nad 800,- Eur je potrebné poslať zálohu vo výške 30%, zvyšnú sumu doplatí Kupujúci pri prevzatí tovaru)

Prepravné:

 • poštou na dobierku v rámci SK 7,- Eur, bez dobierky 6,- Eur
 • kuriérom DPD na dobierku v rámci SK 6,- Eur, bez dobierky 5,- Eur
 • poštou na dobierku do ČR 12,00 €, bez dobierky 11 Eur
 • kuriérom DPD do krajín 1. zóny (ČR, H, PL, DE, A) bez dobierky 10,- Eur do 5 kg
 • kuriérom DPD do krajín 3. zóny bez dobierky 40,- Eur do 5 kg
 • kuriérom DPD do krajín 4. zóny bez dobierky 40,- Eur do 5 kg

Pri objednávke tovaru nad 100 € do hmotnosti 5 kg je prepravné poštou a kuriérom DPD v rámci Slovenska zdarma. Nad 5 kg platia vyššie uvedené ceny.

Tovar posielame do všetkých štátov EU. Na spôsob doručenia a ceny sa informujte na info@motowear.sk

Odstúpenie od zmluvy

V súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru. Kupujúci môže realizovať toto svoje právo osobným vrátením tovaru, alebo doručením tovaru na vlastné náklady prostredníctvom niektorého z prepravcov (pr. Slovenská pošta). V prípade, že sa Kupujúci rozhodne pre odstúpenie od zmluvy je nutné splniť nasledujúce podmienky:

 • tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale
 • tovar nesmie byť použitý
 • tovar nesmie byť poškodený
 • tovar musí byť kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, dokladu o kúpe, atď.

Odstúpenie musí byť realizované písomnou formou listu, musí obsahovať všetky údaje k identifikácii tovaru Kupujúceho a Predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené s tovarom na adresu podnikateľského subjektu na náklady a nebezpečie Kupujúceho.

Formulár: Odstupenie_spotrebitela_od_zmluvy.pdf

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časti, ak sa tovar nevyrába, nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa výrobku. V prípade, že táto situácia nastane, Predávajúci bude kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody a ďalšieho postupu. Ak kupujúci zaplatil časť, alebo celkovú cenu tovaru a nedohodne sa s Predávajúcim na inom riešení, bude mu táto čiastka prevedená na účet, uvedený v liste najneskôr do 10 dní.

Stornovanie objednávky:

Objednávku možno stornovať do 12 hodín od objednania, prostredníctvom emailu, alebo telefonicky. Takúto stornovanú objednávku považujeme za zrušenú. Pri zrušení je treba uviesť: meno, email, popis objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky neúčtujeme žiadne penále. Predávajúci vráti Kupujúcemu plnú výšku splatenej sumy produktu.

Vrátenie peňazí:

Peniaze sú vrátené prostredníctvom bankového prevodu, preto je v žiadosti pre odstúpenie od zmluvy nutné vždy uviesť číslo bankového účtu, na ktorý si prajete prostriedky vrátiť. Žiadosť o odstúpenie od zmluvy s číslom bankového účtu musí byť zaslaná Predávajúcemu vždy písomnou formou, musí obsahovať číslo objednávky, typ výrobku a kontaktné údaje o Kupujúcom.

Ochrana osobných údajov

Všetky osobné údaje Kupujúceho sú Predávajúcim považované za súkromné a dôverné. Tieto údaje sú teda bezpečne uložené na našich chránených serveroch a samozrejme nie sú poskytované tretím osobám. Jedinou výnimkou sú externé dopravné služby.

Zmena uložených osobných údajov je možná po prihlásení Kupujúceho do užívateľskej sekcie alebo na základe telefonického alebo e-mailového vyžiadania Kupujúceho u Predávajúceho.

Všetky uložené osobné údaje Kupujúceho možno na telefonické alebo e-mailové vyžiadanie zmazať z databázy.

Informácie od Kupujúceho sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, predovšetkým so zákonom o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Pri nakupovaní cez e-shop www.motowear.sk od Vás budeme potrebovať tieto osobné údaje:

meno, priezvisko, e-mail, ulica, mesto, psč, telefónny kontakt, ak sa jedná o právnický subjekt je potrebné uviesť aj IČO, DIČ. Svoje osobné údaje môžete kedykoľvek zmeniť a to kliknutím na svoje prihlasovacie meno v šedej vodorovnej lište (vedla registrácie).

Pokiaľ chce zákazník zrušiť registráciu, odošle e-mail na info@motowear.sk

Vaše údaje neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky.

Využívaním internetového obchodu www.motowear.sk Kupujúci súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií jeho osobných údajov a nákupov v znení Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Kupujúci udeľuje Predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú a môže ho písomnou formou kedykoľvek odvolať. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Predávajúcemu.

Reklamačný poriadok a záruka na tovar

Reklamácie tovaru sú riešené v súlade s platným právnym poriadkom.

Na tovar predávaný prostredníctvom internetového obchodu www.motowear.sk sa vzťahuje zákonná záručná doba 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak a začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom. Záruka sa vzťahuje len na výrobné chyby. Za chyby vzniknuté prepravcom neručíme.

Kupujúci je povinný si tovar skontrolovať ihneď po jeho obdržaní a prípadné zistené chyby oznámiť predávajúcemu buď e-mailom na adresu info@motowear.sk, alebo písomne na adresu Predávajúceho.

Záruka sa nevzťahuje na chyby:

 1. vzniknuté nie bežným používaním
 2. nesprávnym používaním výrobku
 3. nesprávnym skladovaním
 4. mechanickým poškodením

Postup pri reklamácii a výmene tovaru:

1) informujte nás o reklamácii (výmene tovaru) telefonicky, e-mailom, alebo písomne

2) tovar zašlite ako doporučený balík na hore uvedenú adresu (** nie na dobierku)

3) e-mailom uveďte dôvod reklamácie (výmeny tovaru) a vašu adresu

4) k reklamácii priložte doklad o kúpe reklamovaného tovaru v našom obchode

** V prípade zaslania reklamovaného tovaru dobierkou si Predávajúci vyhradzuje právo takýto tovar neprevziať a odoslať späť na adresu a náklady Kupujúceho.

** Pri výmene tovaru za iný, znáša náklady na prepravu Kupujúci.

Po doručení reklamovaného tovaru na náklady Kupujúceho na adresu sídla Predávajúceho, bude Kupujúci bezodkladne informovaný e-mailom o tejto skutočnosti. K reklamovanému tovaru musia byť priložené všetky dokumenty, ktoré Kupujúci s tovarom obdržal pri prevzatí (faktúra, doklad o zaplatení a záručný list). Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie chyby. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ rovnaké práva, ako keby išlo o chybu, ktorú nemožno odstrániť. O výsledku reklamácie bude Kupujúci informovaný bezprostredne po rozhodnutí o oprávnenosti reklamácie telefonicky a zároveň mu bude doručený reklamačný protokol prostredníctvom e-mailu, resp. doporučenou poštou.

Oznámenie o možnosti alternatívneho riešenia sporu medzi e-shopom a spotrebiteľom

Oznámenie o možnosti alternatívneho riešenia sporu medzi e-shopom a spotrebiteľom
V prípade, že kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, nebol spokojný s vybavením svojej reklamácie predávajúcim alebo ak sa spotrebiteľ obrátil na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a nebol spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má spotrebiteľ právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu.

Ak predávajúci na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má spotrebiteľ v zmysle zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako "Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov") právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu. Návrh na začatie sa podáva príslušnému subjektu v zmysle § 3 Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov (v tomto prípade Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk)). Spotrebiteľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti. Podania je možné urobiť prostredníctvom platformy internetového systému riešenia sporov na úrovni EÚ, ktorá sa nachádza na stránke: http://ec.europa.eu/consumers/odr alebo prostredníctvom formulára, ktorého vzor tvorí Prílohu 1 Zákona o alternatívnom riešení sporov.
Touto formou však môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov v zmysle § 1 ods. 4 Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Oprávnená právnická osoba môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie konania, maximálne však do výšky 5 EUR vrátane DPH. Ak sú príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Spotrebiteľ má taktiež právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd.

V prípade, že kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, nebol spokojný s vybavením svojej reklamácie predávajúcim alebo ak sa spotrebiteľ obrátil na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a nebol spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má spotrebiteľ právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu.

Ak predávajúci na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má spotrebiteľ v zmysle zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako "Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov") právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu. Návrh na začatie sa podáva príslušnému subjektu v zmysle § 3 Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov (v tomto prípade Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk)). Spotrebiteľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti. Podania je možné urobiť prostredníctvom platformy internetového systému riešenia sporov na úrovni EÚ, ktorá sa nachádza na stránke: http://ec.europa.eu/consumers/odr alebo prostredníctvom formulára, ktorého vzor tvorí Prílohu 1 Zákona o alternatívnom riešení sporov.

Touto formou však môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov v zmysle § 1 ods. 4 Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Oprávnená právnická osoba môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie konania, maximálne však do výšky 5 EUR vrátane DPH. Ak sú príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Spotrebiteľ má taktiež právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd.

Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo tieto Obchodné podmienky kedykoľvek zmeniť. Túto zmenu a jej účinnosť Predávajúci vyhlási vhodným spôsobom na internetovej stránke.

aktualizované: 10.03.2020