Ochrana osobných údajov

Všetky osobné údaje Kupujúceho sú Predávajúcim považované za súkromné a dôverné. Tieto údaje sú teda bezpečne uložené na našich chránených serveroch a samozrejme nie sú poskytované tretím osobám. Jedinou výnimkou sú externé dopravné služby.
Zmena uložených osobných údajov je možná po prihlásení Kupujúceho do užívateľskej sekcie alebo na základe telefonického alebo e-mailového vyžiadania Kupujúceho u Predávajúceho.

Všetky uložené osobné údaje Kupujúceho možno na telefonické alebo e-mailové vyžiadanie zmazať z databázy.
Informácie od Kupujúceho sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, predovšetkým so zákonom o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Pri nakupovaní cez e-shop www.motowear.sk od Vás budeme potrebovať tieto osobné údaje:


meno, priezvisko, e-mail, ulica, mesto, psč, telefónny kontakt, ak sa jedná o právnický subjekt je potrebné uviesť aj IČO, DIČ. Svoje osobné údaje môžete kedykoľvek zmeniť a to kliknutím na svoje prihlasovacie meno v šedej vodorovnej lište (vedla registrácie).

Pokiaľ chce zákazník zrušiť registráciu, odošle e-mail na info@motowear.sk

Vaše údaje neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky.

Využívaním internetového obchodu www.motowear.sk Kupujúci súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií jeho osobných údajov a nákupov v znení Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Kupujúci udeľuje Predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú a môže ho písomnou formou kedykoľvek odvolať. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Predávajúcemu.